Informacje podstawowe 

 
 
Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest jednoosobową spółką Gminy Gniewino,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000250436 .

Podstawowa działalność spółki obejmuje zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
od odbiorców na terenie Gminy Gniewino. W ramach tej działalności eksploatujemy
ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków
i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.


Ponadto prowadzimy działalność w zakresie: transportu pasażerskiego oraz usług wodno-kanalizacyjnych .

Adres korespondencyjny:
Podmiot: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Adres: Kostkowo, ul. Wejherowska 24, 84-250 Gniewino

Godziny Otwarcia:

700 - 1500

Dane kontakowe:
Telefon: 058 670 66 55
058 670 66 54 - przyłącza wod-kan
058 670 66 51 - transport pasażerski

Email: biuro@gpk-kostkowo.pl
Adress www: Kliknij

Dodatkowe Dane:
Nip: 588-215-80-35
Regon:  220160414

 
Liczba odwiedzin : 38717
Podmiot udostępniający informację : Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Czesław Dolny
Czas wytworzenia: 2015-06-13 11:55:38
Czas publikacji: 2015-12-11 12:00:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak